Tilstander knyttet u-ekstremiteter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuell: Aktuelle funksjonssvikt og grad av smerte.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arbeids-  og familiesituasjon.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuell: Aktuelle funksjonssvikt og grad av smerte.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • funksjonssvikt
  • høy smerteintensitet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstander knyttet til hender, armer og ben (unntatt skulder).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, konservativ behandling og hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • funksjonssvikt
  • høy smerteintensitet
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstander knyttet til hender, armer og ben (unntatt skulder).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, konservativ behandling, hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • funksjonssvikt
  • høy smerteintensitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019

 Sykemelding- generell del