Benigne CNS-svulster

(S79)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt: EP anfall? Tegn på økt ICP? Rask symptomprogresjon?

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt: EP anfall? Tegn på økt ICP? Rask symptomprogresjon?

Suppl. us: RTG

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • svulstens størrelse
 • beliggenhet og radiologisk bilde for øvrig
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
Ved nevrologiske utfall anbefales frist på 4 uker.

Søk i NEL for "Benigne CNS-svulster"

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.10.2020

Benigne CNS-svulster (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Både intrakranielle og intraspinale svulster, meningeomer, schwannomer, hypofysesvulster, og andre sjeldne godartede svulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • svulstens størrelse
 • beliggenhet og radiologisk bilde for øvrig
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet

Ved nevrologiske utfall anbefales frist på 4 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.10.2020

 Sykemelding- generell del