Frisk rectalblødning

(D16)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familiær forekomst av polypper og/el. kolorektal kreft?

Anamnese: Komorbiditet. Strålebehandling?

Aktuell: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Blod i avføringen.

Funn: AT? Anemi? Abdomen - oppfylninger? Hemoroider? Forstørret ev. knutete lever? Perianale forandringer? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK, GT, ALAT,ferritin, alkalisk fosfatase, PT-INR Resultat av tester på okkult blod i avføringen Ev. resultat av rektoskopi/sigmoidoskopi? Ev. resultat av RTG. kolon el. tidl. koloskopi?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familiær forekomst av polypper og/el. kolorektal kreft?

Anamnese: Komorbiditet. Strålebehandling?

Aktuell: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Blod i avføringen.

Funn: AT? Anemi? Abdomen - oppfylninger? Hemoroider? Forstørret ev. knutete lever? Perianale forandringer? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK, GT, ALAT,ferritin, alkalisk fosfatase, PT-INR Resultat av tester på okkult blod i avføringen Ev. resultat av rektoskopi/sigmoidoskopi? Ev. resultat av RTG. kolon el. tidl. koloskopi?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • mistanke om malign sykdom
  • grad av anemi
  • komorbiditet
Ved tilleggsopplysninger som gir mistanke om malign sykdom, se anbefalinger for tilstanden mistenkt malignitet/alarmsymptomer.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.04.2020
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Ved noen helseforetak gjøres denne utredning ved Gastrokiruriske avdelinger.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved tilleggsopplysninger som gir mistanke om malign sykdom, se anbefalinger for tilstanden mistenkt malignitet/alarmsymptomer.

Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Som tilstand Frisk rectalblødning.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • mistanke om malign sykdom
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. Ved noen helseforetak utredes disse pasientene ved Gastrokirurgisk avdeling.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • mistanke om malign sykdom
Utdypende forklaring på tilstand
Elektiv tilstand.

Occult GI-blødning eventuelt med lav Hb og stabil pasient oppfattes som en medisinsk tilstand, og skal utredes ved Gastromedisinsk avdeling/Gastrolab. I noen helseforetak gjøres dette i regi av Gastrokirurgisk avdeling.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av anemi
  • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen