Aortaaneurisme - Abdominal

(K99) K99

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: HT, DM, hjerte- el. lungesykdom? Forhold av betydning for operasjon/narkose?

Aktuelt: Debut, utvikling og varighet. Ev. symptomer? Underliggende sykdom? Konsekvenser.

Funn: AT? BT, puls, stuvningstegn? Abdomen.

Suppl. us: Hb, CRP, glukose, Na, K, Krea. Ev. RTG, UL el. CT? Ev. aneurismestørrelse?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Anamnese: HT, DM, hjerte- el. lungesykdom? Forhold av betydning for operasjon/narkose?

Aktuelt: Debut, utvikling og varighet. Ev. symptomer? Underliggende sykdom? Konsekvenser.

Funn: AT? BT, puls, stuvningstegn? Abdomen.

Suppl. us: Hb, CRP, glukose, Na, K, Krea. Ev. RTG, UL el. CT? Ev. aneurismestørrelse?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning. 
  • aneurismestørrelse (  > 5cm ,   > 5,5cm )
  • rask vekst ( > 10 mm / år)
  • symptomer
Komorbiditet og høy alder kan kontraindisere operasjon.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 14.04.2021

Aneurismesykdom - operasjonsindikasjon foreligger (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operativ behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • aneurismestørrelse
  • rask vekst (mer enn 10 mm per år)
  • symptomer

Komorbiditet og høy alder kan kontraindisere operasjon.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen