Hjerneslag/TIA *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Risikoprofil; arvelig belastning, hjerte/karsykdom, røyk, DM, lipidstatus.

Aktuell: Mistanke om gjennomgått cerebralt insult/TIA på bakgrunn av..

Funn: BT, puls, cor, pulm, BMI.

Suppl. us: MR

Vurdering: Hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Risikoprofil; arvelig belastning, hjerte/karsykdom, røyk, DM, lipidstatus.

Aktuell: Mistanke om gjennomgått cerebralt insult/TIA på bakgrunn av..

Funn: BT, puls, cor, pulm, BMI.

Suppl. us: MR

Vurdering: Hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.


  • Informasjon om pasienten er satt på sekundær profylakse (dvs platehemmer og statin (fastende lipidprofil først), evt blodtrykksmedisin)
  • Informasjon om at pasienten er henvist til ultralyd doppler halskar (MedWin i Halden, Arnt Edwin Andersen, går raskest) eller om man ønsker at nevrologen utfører undersøkelsen.
  • Informasjon om at pasienten er henvist til bildediagnostikk (fortrinnsvis MR )
  • Informasjon om at pasienten er henvist til kardiolog for Holter EKG (privat kardiolog går raskest)

Søk i NEL for "Hjerneslag"

Sykepleie Vis 27 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: