Kommunikasjons- og språkvansker

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Rammebetingelser og igangsatte tiltak?

Anamnese: Komorbiditet. Tilleggshandikap? Sansetap?

Aktuell: Grad av vansker.  Kognitivt utviklingsnivå og mulighet for tidlig intervensjon. Atferdsvansker?

Nettverk: Lokal kompetanse /erfaring?  Mulighet for tilrettelegging lokalt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 24-04-2016

Fam/ Sos: Rammebetingelser og igangsatte tiltak?

Anamnese: Komorbiditet. Tilleggshandikap? Sansetap?

Aktuell: Grad av vansker.  Kognitivt utviklingsnivå og mulighet for tidlig intervensjon. Atferdsvansker?

Nettverk: Lokal kompetanse /erfaring?  Mulighet for tilrettelegging lokalt?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av vansker
 • tilleggshandikap
 • atferdsvansker
 • lokal kompetanse og erfaring
 • mulighet for tidlig intervensjon
 • rammebetingelser og igangsatte tiltak (jf. opplæringsloven, STATPED ansvar, NAV, HMS)
 • mulighet for tilrettelegging lokalt
 • komorbiditet
 • kognitivt utviklingsnivå

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.10.2019

Omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisk utredning, forslag til tiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av vansker
 • tilleggshandikap
 • atferdsvansker
 • lokal kompetanse og erfaring
 • mulighet for tidlig intervensjon
 • rammebetingelser og igangsatte tiltak (jf. opplæringsloven, STATPED ansvar, NAV, HMS)
 • mulighet for tilrettelegging lokalt
 • komorbiditet
 • kognitivt utviklingsnivå

Tilstanden bør kunne behandles i kommunale eller statlige pedagogiske tjenester.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.