Barn - Amblyopi (brytningsfeil)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Briller? Kjent strabisme?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Briller? Kjent strabisme?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • diagnose
  • synsstyrke
  • affeksjon av ett eller to øyne
  • type mistenkt sykdom
 
Brytningsfeil i tidlig alder kan lede til unilateral cortical blindhet på tross friskt øye.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 24.01.2021

Barn med mistanke om sykdom i øyet/øyets omgivelser/fare for amblyopiutvikling (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • diagnose
  • synsstyrke
  • affeksjon av ett eller to øyne
  • type mistenkt sykdom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 24.01.2021

 Sykemelding- generell del