Makuladegenerasjon -Tørr

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Førerkort?

Anamnese: Compliance?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Førerkort?

Anamnese: Compliance?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
    • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
    • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
    • compliance
Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.01.2021

Tørr makuladegenerasjon (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • synsstyrke på ikke-aktuelt øye
  • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
  • compliance

Ved usikkerhet i diagnostisering, kan det gis rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen